Menu

OVER HET LOGO

Het logo op de website is genomen van een schildering van de Zenmeester Sengai, Japan, 18e eeuw en is getiteld "Grondelementen van Zen".

De afgebeelde tekens zijn een abstractie van wat in het westen als IAO bekend is. In het Grieks is het een vorm van Yahweh en in het Gnosticisme en Griekse mysterie cultussen de geheime naam of afkorting van een godheid.

De Grond- of Transformatieformule IAO

Doel van elke psychotherapie is transformatie: bevrijding van datgene dat de zelfrealisatie in de weg staat. Het transformatieproces bestaat uit erkennen en toelaten, doorwerken en laten gaan, loslaten. Dit wordt uitgedrukt in wat ik ben gaan benoemen als de grond- of transformatieformule IAO.

Deze formule zien we terug in de esoterische stromingen in Oost en West en verwijst naar het proces van het gaan van de oorspronkelijke eenheid naar het zich bewust worden van de afgescheidenheid en vervolgens naar een integratie van de voorgaande stadia op een hoger niveau in een nieuwe eenheid.

In het voortschrijden van het transformatieproces wordt de grondformule, die ook in de sequentie 1,2 en 3 weergegeven kan worden, voortdurend herhaald om zo een zich steeds meer verdiepend en verwijdend bewustzijn te laten ontstaan waarin er meer en meer doorgedrongen wordt in de essentie van wie wij zijn.

Doel is de bewustwording van onze transcendente kern, onze oorspronkelijke transcendente identiteit.

In het TaoÔsme staat het voor de 1 de 2 en de 3:
Tao Te Tsing, vers 42 (het begin)

De Tao heeft het ene gemaakt.
Het ene heeft twee gemaakt.
Een en twee hebben drie gemaakt.
Drie heeft de tienduizend dingen gemaakt.
De tienduizend dingen dragen het yin en omhelzen het yang.
Door het versmelten van hun kracht bereiken ze harmonie.

(Lao Tse)